ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ

Какво предлага програмата “Бъдещи изследователи”?

 • Програмата "Бъдещи изследователи" е подходяща за деца от 11 до 15 г. като в нея могат да участват училища и школи;
 • По време на занятията се използват напълно безплатно пълен комплект НАСА-изготвени учебни материали и видеа за всяка тема, които получавате от  Space Camp Turkey;
 • Всяка тема се разглежда в рамките на 4 занятия (седмици):
 1. Видеоконференция (30 мин)
 2. Изработване/проектиране на решения (45 мин)
 3. Учениците продължават с работата по темата (45 мин)
 4. Презентиране на проектите пред експерта (30 мин);
 • Теми в програмата “Бъдещи изследователи”:
 1. Емблема на мисията (Mission Patch)
 2. Играчки в космоса (Toys in Space)
 3. Ваканция в Слънчевата система (Solar System Vacation)
 4. Живот и работа в космоса (Living and Working in Space)
 5. Хора на Марс (Humans to Mars)
 6. Ловци на планети (Planet Hunters)
 7. Загадъчни посланици (Mysterious Messengers)
 8. Космически боклук (Space Junk)
 9. Електромагнитен спектър (Electromagnetic Spectrum)
 10. Невидими следи (Invisible Footprints)

Какво ви е необходимо, за да се включите?

 • Учител - координатор и фасилитатор на програмата (необходимо е да владее английски език на работно ниво)
 • Ученици - от 10 до 30 деца, на възраст 11-15 години (необходимо е да владеят английски език на работно ниво)
 • Техника за осъществяване на видео връзка - компютър, проектор, уеб камера и микрофон (препоръчително)

Програма “Бъдещи изследователи” развива 8 основни умения:

 

 1. Общуване на роден език - Слушане, говорене, четене и писане, способността за пълно изразяване на идеите чрез говорене и писане на родния език.
 2. Общуване на чужд език - Освен комуникация на чужд език програмата възпитава също междукултурно разбирателство и способност у учениците да разбират и да се изразяват на английски език.
 3. Математическа компетентност и основни умения в науката и технологията - Способността да се прилага математическо и научно мислене, за да се решават ежедневни проблеми.
 4. Дигитални умения - Уверено и критично използване на технологиите.
 5. Да се ​​научим да учим - Способността на ученика да учи сам или в група.
 6. Социални и граждански компетенции - Учениците да станат много по-активни и продуктивни членове на демократичното общество.
 7. Усещане за инициативност и предприемачество - Способността да превърнем идеите си в реалност, използвайки творчество и иновации, планиране и управляване на нови проекти.
 8. Културна осведоменост и изразяване - Изучаване и оценяване на различни идеи и различни начини на изразяване (чрез музика, изкуства, литература и визуални средства).

Тези ключови умения са взаимосвързани и включват критично мислене, творчество, инициативност, решаване на проблеми, оценка на риск, вземане на решения и конструктивно управление на чувствата.

Space Camp Turkey