Често задавани въпроси

Всяка година Център за творческо обучение организира конкурс за есе и видео есе по спуснати теми и възнаграждава с пълни и частични стипендии за Space Camp Turkey най-отличилите се деца и младежи въз основа на изпратените от тях есета.

NB: Участник, който вече е печелил пълна или частична стипендия, може да участва в конкурса, но не може да спечели отново стипендия. 

4-10 юли 2021

8-14 август 2021

15-21 август 2021

Предстои иноформация за 2021 г.

Таксата за 2020 г. беше 1250 долара. В нея бяха включени:

 • Обучение в международната програма Space Camp Turkey, настаняване в Space Camp Turkey и храна по време на престоя в базата;
 • Транспорт от София директно до Space Camp Turkey и обратно;  
 • Нощувка със закуска в хотел в Турция преди заминаване към България;
 • Придружаващ ръководител към групата от Център за творческо обучение;
 • Банкови такси към Space Camp Turkey;
 • Сертификат за преминаване на програмата Space Camp Turkey;
 • Допълнителна нощувка в София в нощта преди заминаването или в деня на пристигане на групата, ако е необходимо;
 • Пътуване обратно към България - неделя.

Участниците осигуряват сами:
- Храна извън осигурената по програмата;

Квотата за български отбори и участници е между 60 и 100 деца всяка година. За 2020 година квотата за български участници е увеличена на 120 деца и младежи от България.

Помещенията са с различна големина и брой участници. Леглата са двуетажни, като се обособява пространството между две двойни легла. Разпределението в спалните помещения се извършва от организаторите в Space Camp Turkey и участниците не могат да избират сами в коя стая да са.

Участниците имат осигурена храна по време на престоя си в Space Camp Turkey - закуска, обяд и вечеря, както и плодове. Също така имат закуска към нощувката, която е предвидена в Измир, след приключване на програмата в Space Camp и преди отпътуването към България.

До 100 лв. или около 300 турски лири – най-улесненият вариант е парите да са обменени и готови тук в България. Парите са им необходими за обяд и вечеря в събота след приключване на програмата, обяд по време на пътуването на връщане към България и ако решат да си купят нещо за България.

Всеки участник, преминал през програмата Space Camp Turkey от 2003 г. до сега може да стане част от общността „Възпитаници на Space Camp в България“ включително техни родители, учители, дарители и представители на партньорски организации. Всички участници автоматично получават покана за следващото събитие за общността след завръщането си от Space Camp Turkey.

Ако към момента на кандидатстване в конкурса, не сте навършили 16 години, тогава може да участвате.

Център за творческо обучение предоставя пълни и частични стипендии за  най-добрите есета и видео есета в конкурса за Space Camp като една пълна стипендия покрива изцяло таксата за участие и е в размер на $1250. Освен пълна участниците могат да спечелят и частична стипендия от 50% или 25%, които проценти съответно се приспадат от таксата за участие.

ВАЖНО: Есета и видео есета, които не са по една от трите теми, се дисквалифицират автоматично. Есета или видео есета, които съдържат над 30% цитати от статии в интернет или от други източници, губят правото си да се състезават в конкурса за стипендия. При съмнение за плагиатство или неясно авторство на есе, Център за творческо обучение си запазва правото да интервюира по телефона кандидатите и въз основа на интервюто да отнеме дадена стипендия и да намали точките на кандидата. Всеки участник има право да кандидатства веднъж с едно есе по една от трите теми. При кандидатстване с едно и също есе на няколко кандидати, всички те губят правото си на стипендия. Ако във видео есе участва повече от един кандидат за стипендия, стипендията се присъжда само на подателя на съответната кандидатура и не се разпределя между участниците във видеото. Участници, които се включват след обявяване края на конкурса, задължително изготвят есе или видео есе по дадените теми, за да получат място в квотата на България за съответната година.

Изисквания за есетата:

Есетата трябва да се вместват в посочения броя думи - 500. Есетата трябва да съдържат информация за обратна връзка както на участника, така и на родител или училище. Кандидатури с информация само на участника не се приемат. Допустимо е използването на интернет или други източници за събиране на факти, дати и примери. Не се толерира копирането на цели пасажи от интернет и чужди разработки без посочване на източника. Есетата могат да бъдат написани както на български, така и на английски език.

Изисквания за видео есетата:

Видео есетата представляват видео запис, който е качен в youtube, vbox7 или друг портал за споделяне на видео, в който запис кандидатът представя своята теза (гледна точка) по една от темите за есе. Видео есетата могат да включват различни демонстрации, нагледни експерименти, компютърна анимация и творчески идеи за онагледяване на дадените примери. Записът трябва да е с дължина до 5 минути.

*Всеки участник сам избира дали да кандидатства в конкурса с есе или видео есе.

Критерии за оценка на есета:

 • Есето трябва да съответства и да е в пряка връзка с избраната тема;
 • Изложението трябва да е последователно и смислово свързано;
 • Трябва да са спазени лексикалната,  граматичната, правописната и пунктуационната норма на езика (български или английски), да е демонстрирана стилистична и/или правоговорна култура;
 • Есето трябва да демонстрира научно познание по избраната тема и да включва позоваване на научни теории и използване на научни термини;
 • Търси се умение за интерпретация на различни аспекти на представения проблем - в това число и поставянето му в актуален контекст;
 • Есето трябва да показва самостоятелност и оригиналност. Не се толерира копирането и преписването от външни източници;
 • Поощрява се изразяването на лична позиция по темата/проблема, познаването на родни и световни учени и експерти в областта, както и креативността и демонстрирането на личния интерес към темата.

 

Скъпи участници,
Важно е да размишлявате, да демонстрирате запознатост, да покажете отношение към проблемите на света и най-важното - да бъдете себе си! Не е малко значението на Вашия стил, на споделеното преживяване и на формата, която сте избрали, за да ни убедите, че сте съпричастни към проблемите на Земята и Космоса, че високо цените активността, че искрено вярвате в сътрудничеството, изградено върху доверие и уважение.

Всяко есе или видео есе, което дава малка частица от Вас, е важно и значимо!

Регламент след подаване на Вашата кандидатура (есе или видео есе):

След изтичане на последния обявен краен срок за кандидатстване всички кандидати получават мейл за изискваните документи и препоръки от учител във втори кръг на конкурса. Кандидатите съответно трябва да предоставят снимка от бележник за съответния учебен срок, както и две препоръки от учител (по избор)  и учител по английски език. За изпращане на препоръките и снимката от бележник, кандидатите получават линк към регистрационна форма на посочените от тях мейл адреси. Препоръките следва да дават информация относно навиците на кандидата, поведение в час, любознателност и степен на увереност у самия преподавател и най-важното, че кандидатът ще представи България, своето училище и себе си подобаващо на международния космически лагер в Измир.  Препоръките да са до 200 думи. Краен срок за изпращане на препоръките за 2020 г. е 29 февруари. Ако нямате мейл от нас, моля изпратете запитване на spacecamp@cct.bg.

Оценяването на есетата и видео есетата се изпълнява от специално подбрано жури, което наброява между 9 до 12 члена. То се състои от уважавани учени, астрофизици, лингвисти, писатели, представители на бизнеса, професори, академици, дарители, възпитаници и медалисти на Space Camp Turkey, Space Camp тренери и представители от Център за творческо обучение. Оценяващото жури се обявява всяка година на фейсбук страницата на Център за творческо обучение и след затваряне на регистрационната форма разполага с месец, за да оцени всички кандидатури. Всяко есе или видео есе се оценява съответно от двама представители на комисията, като подбора на двойките оценители се извършва от Център за творческо обучение. Журито не получава информация относно разпределението на есетата и резултатите на останалите оценители, за да се избегне евентуално съгласуване на получените резултати. При големи разлики в точките при оценяването между двамата представители на журито експерт от Центъра има задачата да изясни случая и да финализира точките на кандидата, като се допуска интервю по телефона. Така нареченото "първо класиране" представлява предварителна класация, в която в низходящ ред се подреждат кандидатите за стипендии като първото (предварително) класиране се обявява в медиините канали на Център за творческо обучение. 

Финално класиране и разпределяне на конкретни стипендии се обявява след като са прегледани есетата и видео есетата на 30-те кандидата с най-високи точки, разгледани са предоставените снимки от бележници, както и препоръки от учители и е проведено интервю по телефона. Интервютата при нужда може да включват директор на училището на кандидата, негов или нейн учител, изпратил своя препоръка за конкурса, родител, както и самия участник. Всяка година 15 деца и младежи с най-високи резултати печелят пълни или частични стипендии, като между тях се разпределят 3 или 4 пълни стипендии, 5 или 6 стипендии от по 50% и 5 или 6 стипендии от по 25%. Останалите участници с високи резултати, но останали без стипендия могат да се включват в следващи конкурси на дарители и общини, като Център за творческо обучение си запазва правото при неучастие на даден стипендиант (участник спечелил стипендия) да пренасочи неговата или нейната стипендия към следващ по точки кандидат-резерва.

Участниците от общини-партньори се оценяват от същата комисия, но резултатите се обявяват приблизително месец по-късно, след като резултатите се съгласуват със съответната община.

Новите теми за есе са:

 1. Как трябва да учиш днес, за да си космически иноватор утре?
 2. Реалност ли е днес научната фантастика от миналото?
 3. Космически екип: хора и роботи - какво е бъдещето им в Космоса?

Квотата за български отбори и участници е между 60 и 100 деца всяка година. За 2020 година квотата за български участници е увеличена на 120 деца и младежи от България.

Да, добре е да имате средно ниво, тъй като общуването и обученията в самия лагер се провеждат на английски език. Речников запас от около 2000 думи е достатъчен, за да си комуникирате свободно с останалите участници в лагера и да разбирате занятията. Термините по време на програмата се обясняват по повече от един начин, за да може всеки участник да ги разбира и да напредва в обучението.

Препоръчваме на кандидати, които не са сигурни в знанията си по английски език да четат статии, книги и да гледат предавания и филми на английски, за да подобрят нивото на езика си.

Да, добре е да имате средно ниво, тъй като общуването и обученията в самия лагер се провеждат на английски език. Речников запас от около 2000 думи е достатъчен, за да си комуникирате свободно с останалите участници в лагера и да разбирате занятията. Термините по време на програмата се обясняват по повече от един начин, за да може всеки участник да ги разбира и да напредва в обучението.

Препоръчваме на кандидати, които не са сигурни в знанията си по английски език да четат статии, книги и да гледат предавания и филми на английски, за да подобрят нивото на езика си.

 • Пътуване до Измир, Турция.
 • Настаняване и разпределяне по отбори при пристигането.  
 • Преминаване през програмата.
 • Приключване на програмата и награждаване.
 • Обяд в Space Camp Turkey и напускането на учебно-тренировъчната база.
 • Пътуване към границата (6 часа) и настаняване в хотел за преспиване.
 • Вечеря, която участниците осигуряват сами.
 • Преспиване в хотела и закуска на блок маса.
 • Пътуване обратно към България.

.

 • Да, NASA тренажорите за астронавти имат ограничение до 95 кг. и закуска на блок маса.
 • Участниците пътуват с един или двама представители от Център за творческо обучение, както и с преподаватели от партньорски училища. Пътува се с автобус, който тръгва от стадион “Васил Левски”, като по пътя към границата се спира в Пловдив и Хасково, където също могат да се качат участници. Тръгва се в 05.00ч. и се пристига около 19.00ч. в Измир. Връщането е следващата неделя, като отново се тръгва в 05.00ч. сутринта от Измир и се пристига около 19.00ч. в София.

  Фирма-превозвач: Мариета ЕТ с офис в гр. Кърджали. Мариета ЕТ правят курсове до Измир всяка седмица, Център за творческо обучение работи с тях от 11 години.

  Който желае, може да пътува и със самолет, като се поръчва и заплаща отделно трансфер от и до летището в Измир.

  • Международен паспорт с валидност поне 6 месеца след датата на пътуване
  • Нотариално заверена декларация от родителите за напускане на страната  на детето с придружител или без – оригинал и копие
  • Задължително е да предоставите медицинска бележка от лекаря за контактност
  • Space Camp Turkey не допуска самостоятелно приемане на лекарства. Ако детето приема медикаменти, те се предоставят на медицинските лица в базата заедно с график и условия на прием като задължително се представя рецепта от лекаря и дози, съобразени с продължителността на престоя в Space Camp Turkey.

Всяка година много деца не успяват да спечелят стипендия, но техният пример е доказателство за максимата, че "когато има желание, има и начин". Това, което Център за творческо обучение прави, е да издаде на всички класирани участници сертификат, че са класирани в конкурса за съответната година, както и да упомене необходимата сума за заминаване. Първият партньор в събирането на средства е общината във Вашия град, към която може да отправите официално запитване или да напишете молба за спонсориране на Вас, талантливия участник. След това участникът може да потърси помощ от своето училище, както и от местния бизнес, организации и фондации.

Център за творческо запазва правото си да организира последващи конкурси за стипендии, в случай че има дарителски организации и фондации като информира по мейл всички деца останали без стипендии. Условията по тези дарителски конкурси се определят от Дарителя, който получава достъп и преглежда самите кандидатури.

В нашата практика има стотици примери на деца и младежи, които, взимайки мечтата си насериозно, събират цялата сума без помощта на родителите си и които след това виждаме в Space Camp Turkey на симулаторите за астронавти. Дерзайте!

Space Camp Turkey