Контакти

  • София 1111, Стадион "Академик", ниво 2
  • 02 408 03 26
  • spacecamp@cct.bg
147758403517702

Център за творческо обучение

Център за творческо обучение е създадена с цел да направи качествена промяна в областта на образованието и обучението.

Copyright © 2016 CCT. All rights reserved.

Space Camp Turkey