Уведомление за поверителност за участници и родители / настойници на участници в Space Camp Turkey 

 1. Обща информация

Кои сме ние?

„Център за творческо обучение“ ООД („ЦТО“) е част от група организации, сред които е и Сдружение „Център за творческо обуение“. Нашата мисия е да спомагаме за подобряване на образователната среда в България чрез разкриване потенциала както на учащи, така и на обучители-специалисти. Като част от своята дейност, ЦТО е координатор на програмата Space Camp Turkey („Програмата“) за цяла България. Програмата предоставя възможност за участие в интерактивни симулации, свързани с космоса, за деца и младежи от 11 до 15 годишна възраст.

В рамките на координацията на Програмата, ЦТО обработва лични данни в качеството си на администратор.

Как използваме Вашите лични данни?

Нашето уведомление за поверителност обяснява как събираме, използваме, споделяме и защитаваме личните данни на участниците и родителите / настойниците на участниците в Space Camp Turkey. В случай че настоящото уведомление бъде изменено в бъдещ момент, ние ще Ви уведомим своевременно за това.

Вашите права по отношение на личните Ви данни?

В съответствие със законодателството, Вие можете да упражните следните права, свързани с обработваните от ЦТО лични данни:

 • да достъпите Вашите лични данни, които ЦТО обработва, и да получите копие от тях;
 • личните Ви данни да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
 • да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
 • в определените от закона случаи да изисквате обработването на личните Ви данни да бъде ограничено;
 • в определените от закона случаи да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни;
 • да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
 • да оттеглите даденото от Вас съгласие за обработване на лични данни по всяко време и без заплащането на каквито и да е такси
 • да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни

Ако упражните някое от правата си по-горе, в общия случай, ние ще Ви отговорим в рамките на един месец.

Как можете да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас чрез следните координати:

Адрес: София 1111, Стадион “Академик”, ниво 2

Телефон:  0876 103 117

Електронна поща: spacecamp@cct.bg

Интернет страница: www.spacecamp.cct.bg

Можете да се свържете и с наш служител, отговорен за дейностите по обработване на лични данни чрез следните координати:

Електронна поща: info@cct.bg

2. Обработване на Вашите лични данни

Регистрация за участие в Space Camp Turkey

Какви са личните данни на участниците в, Space Camp Turkey които събираме

 • електронен адрес;
 • три имена на участник в Програмата;
 • пол;
 • възраст
 • националност;
 • адрес, пощенски код и град, в който живее участникът;
 • училище, което участникът посещава;
 • снимка от бележник и препоръки от учители
 • таланти и хобита, които участникът има;
 • източник на информация за Space Camp Turkey;
 • лични данни, които могат да се съдържат в есето / видео есето на участника

Какви са личните данни на участниците в, Space Camp Turkey които събираме

 • име на родител / настойник;
 • електронен адрес на родител / настойник
 • телефон на родител / настойник

Източник на личните данни

 • всички Ваши лични данни, които ЦТО обработва, са предоставени доброволно от Вас или съответно от Вашия родител / настойник, ако сте участник в Програмата, или от Вашето дете, ако сте родител / настойник

Защо обработваме Вашите лични данни

 • за да можем да направим регистрация на кандидата за участие в Space Camp Turkey и да можем да се свържем с него при необходимост (електронен адрес, три имена на участник, пол, възраст, националност, адрес, снимка от бележник);
 • за да класираме неговата кандидaтура (таланти и хобита, които участникът има, лични данни, които могат да се съдържат в есето / видео есето, препоръки от учители);
 • за да подобрим каналите за популяризиране на Space Camp Turkey (източник на информация за Програмата);
 • за да осигурим прозрачност при процедурата по кандидатстване за участие в Програмата (публикуване на списък с името, града и училището на участника на електронната страница на ЦТО)
 • за да осигурим организацията на пътуване и настаняване при участие в Програмата (споделяне на данни с агенция за туристически пътувания и с организатора на Програмата в Турция)

На какво правно основание обработваме Вашите лични данни

 • недвусмисленото съгласие на родител / настойник (ако участникът е на възраст под 14 г.) или недвусмисленото съгласие на родителя / настойника и на участника (ако участникът е на възраст над 14 г.);
 • споделяне на лични данни със Сдружение „Център за творческо обучение“ може да бъде извършено въз основа на нашия легитимен интерес и единствено с оглед вътрешни администравни цели;
 • публикуване на списък с името, града и училището на участника на електронната страница на ЦТО се извършва въз основа на легитимния ни интерес да осигурим прозрачност при процедурата по кандидатстване за участие в Програмата;
 • споделянето на лични данни с агенция за туристически пътувания и с организатора на Програмата в Турция се осъществява с оглед легитимния ни интерес да осигурим организацията на пътуване и настаняване
 • съхранението на лични данни след приключването на Програмата се осъществява въз основа на легитимния интерес на ЦТО да установи, упражни или защити свои правни претенции

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни

 • личните данни, както на участници в програмата, така и на техните родители / настойници ще бъдат съхранявани за 5 години, считано от момента на прекратяване на процеса по кандидатстване за участие в Програмата или самото участие в Програмата 

С кого споделяме Вашите лични данни

 • Можем да споделим лични данни на участника в Програмата с ЕШБАШ Егейска Свободна Зона за Развитие и Дейности Ко. (ESBAS Aegean Free Zone Development and Operating Co.) (“ЕШБАШ”). Тази организация е отговорна за провеждането на Програмата в Измир, Турция, като ЦТО е нейн координатор в България;
 • Можем да споделим лични данни на участника в Програмата с „Неда Травел“ ЕООД или друга агенция за туристически пътувания, с оглед организиране на транспорт до и настаняване в Турция
 • Можем да споделим лични данни на участника в Програмата  и родител / настойник на участника със Сдружение „Център за творческо обучение“ единствено за вътрешни административни цели

Предававаме ли лични данни на организация в държава извън ЕС/ЕИП?

 • Тъй като програмата се провежда в Измир, Туриця и ЕШБАШ Егейска Свободна Зона за Развитие и Дейности Ко. е организацията, отговорна за провеждането на Space Camp Turkey, е възможно да споделим лични данни в Република Турция. Макар Европейската Комисия да не е приела решение относно адекватното ниво на защита на личните данни в Турция, ЦТО и ЕШБАШ са приели стандартните договорни клаузи при споделяне на лични данни между администратор в ЕС и администратор извън ЕС като мехнизъм за опазване на личните данни на участниците и техните родители / настойници. 

Повече информация можете да намерите тук: www. eur-lex.europa.eu

Съгласие за обработване на лични данни на дете под 14 годишна възраст.

Съгласие за обработване на лични данни на дете под 18 годишна възраст.