Как мога да участвам?

Конкурсът за 2022 приключи с 366 успешно подадени кандидатури!

 

Темите за есе бяха:
1. Телескопът James Webb - нова ера в изследването на дълбокия Космос.
2. Един мой ден като корабокрушенец на Луната.
3. Космическата "мода" през последните 60 години - тенденции в космическите костюми.

Всеки ученик, който е между 11 и 15 години може да участва в програмата чрез конкурс. 

През лятото на 2022 се предвиждат 4 групи.

ВАЖНО: Максимална дължина на есето е 500 думи, а на видео есето - 5 минути. Могат да бъдат на български или английски, съответно - на кирилица или латиница. Есета и видео есета, които не са по темите, се дисквалифицират автоматично.

Конкурсът за участие в Space Camp Tureky през 2023 година ще бъде обявен през есента на 2022. 

 

Как да спечеля стипендия от Център за творческо обучение за Space Camp Turkey?

Всяка година Център за творческо обучение организира национален конкурс за есе или видео есе по спуснати теми и възнаграждава с пълни и частични стипендии за Space Camp Turkey най-отличилите се деца и младежи въз основа на изпратените от тях есета. Стипендиите са от по 100%, 50%, 25% и поощрителни стипендии от по 10%.

От 2015 г. насам Център за творческо обучение организира паралелни конкурси по градове като партньор на Центъра са различни общини в България. Към 2019 г. това са Община Пловдив, Община Първомай, Община Силистра, Община Казанлък, Община Гоце Делчев, Община Козлодуй, Община Хасково, Община Банско и Община Добрич. В общинските конкурси се състезават деца и младежи, които са родени в съответния град, като техните кандидатури не участват в националния конкурс, освен ако участникът не заяви предварително това си желание. Кандидатурите се оценяват от експертното жури, като важат всички условия и изисквания, упоменати в конкурса за индивидуални участници. Стипендиите, за които участниците се състезават са две или три пълни стипендии, осигурени от Център за творческо обучение и общината. Всички условия за отделните конкурси се обявяват на фейсбук страницата на Център за творческо обучение, както и на този сайт. 

NB: Участник, който вече е печелил пълна или частична стипендия, може да участва в конкурса, но не може да спечели отново стипендия. 

Какви са изискванията за есе и за видео есе?

ВАЖНО: Есета и видео есета, които не са по една от трите теми, се дисквалифицират автоматично. Есета или видео есета, които съдържат над 30% цитати от статии в интернет или от други източници, губят правото си да се състезават в конкурса за стипендия. При съмнение за плагиатство или неясно авторство на есе, Център за творческо обучение си запазва правото да интервюира по телефона кандидатите и въз основа на интервюто да отнеме дадена стипендия и да намали точките на кандидата. Всеки участник има право да кандидатства веднъж с едно есе по една от трите теми. При кандидатстване с едно и също есе на няколко кандидати, всички те губят правото си на стипендия. Ако във видео есе участва повече от един кандидат за стипендия, стипендията се присъжда само на подателя на съответната кандидатура и не се разпределя между участниците във видеото. Участници, които се включват след обявяване края на конкурса, задължително изготвят есе или видео есе по дадените теми, за да получат място в квотата на България за съответната година.

Изисквания за есетата:

Есетата трябва да се вместват в посочения броя думи - 500. Есетата трябва да съдържат информация за обратна връзка както на участника, така и на родител или училище. Кандидатури с информация само на участника не се приемат. Допустимо е използването на интернет или други източници за събиране на факти, дати и примери. Не се толерира копирането на цели пасажи от интернет и чужди разработки без посочване на източника. Есетата могат да бъдат написани както на български, така и на английски език.

Изисквания за видео есетата:

Видео есетата представляват видео запис, който е качен в youtube, vbox7 или друг портал за споделяне на видео, в който запис кандидатът представя своята теза (гледна точка) по една от темите за есе. Видео есетата могат да включват различни демонстрации, нагледни експерименти, компютърна анимация и творчески идеи за онагледяване на дадените примери. Записът трябва да е с дължина до 5 минути.

*Всеки участник сам избира дали да кандидатства в конкурса с есе или видео есе.

Критерии за оценка на есета:

Есето трябва да съответства и да е в пряка връзка с избраната тема;

Изложението трябва да е последователно и смислово свързано;

Трябва да са спазени лексикалната,  граматичната, правописната и пунктуационната норма на езика (български или английски), да е демонстрирана стилистична и/или правоговорна култура;

Есето трябва да демонстрира научно познание по избраната тема и да включва позоваване на научни теории и използване на научни термини;

Търси се умение за интерпретация на различни аспекти на представения проблем - в това число и поставянето му в актуален контекст;

Есето трябва да показва самостоятелност и оригиналност. Не се толерира копирането и преписването от външни източници;

Поощрява се изразяването на лична позиция по темата/проблема, познаването на родни и световни учени и експерти в областта, както и креативността и демонстрирането на личния интерес към темата.

Стилистични насоки от оценяващата комисия:

Скъпи участници,

Важно е да размишлявате, да демонстрирате запознатост, да покажете отношение към проблемите на света и най-важното - да бъдете себе си! Не е малко значението на Вашия стил, на споделеното преживяване и на формата, която сте избрали, за да ни убедите, че сте съпричастни към проблемите на Земята и Космоса, че високо цените активността, че искрено вярвате в сътрудничеството, изградено върху доверие и уважение.

Всяко есе или видео есе, което дава малка частица от Вас, е важно и значимо!

Регламент след подаване на Вашата кандидатура (есе или видео есе):

След изтичане на последния обявен краен срок за кандидатстване всички кандидати получават мейл за изискваните документи и препоръки от учител във втори кръг на конкурса. Кандидатите съответно трябва да предоставят снимка от бележник за съответния учебен срок, както и две препоръки от учител (по избор)  и учител по английски език. За изпращане на препоръките и снимката от бележник, кандидатите получават линк към регистрационна форма на посочените от тях мейл адреси. Препоръките следва да дават информация относно навиците на кандидата, поведение в час, любознателност и степен на увереност у самия преподавател и най-важното, че кандидатът ще представи България, своето училище и себе си подобаващо на международния космически лагер в Измир.  Препоръките да са до 200 думи. Краен срок за изпращане на препоръките за 2020 г. е 29 февруари. Ако нямате мейл от нас, моля изпратете запитване на spacecamp@cct.bg.

Кой оценява моята кандидатура за Space Camp Turkey и кога се обявяват резултатите?

Оценяването на есетата и видео есетата се изпълнява от специално подбрано жури, което наброява между 9 до 12 члена. То се състои от уважавани учени, астрофизици, лингвисти, писатели, представители на бизнеса, професори, академици, дарители, възпитаници и медалисти на Space Camp Turkey, Space Camp тренери и представители от Център за творческо обучение. Оценяващото жури се обявява всяка година на фейсбук страницата на Център за творческо обучение и след затваряне на регистрационната форма разполага с месец, за да оцени всички кандидатури. Всяко есе или видео есе се оценява съответно от двама представители на комисията, като подбора на двойките оценители се извършва от Център за творческо обучение. Журито не получава информация относно разпределението на есетата и резултатите на останалите оценители, за да се избегне евентуално съгласуване на получените резултати. При големи разлики в точките при оценяването между двамата представители на журито експерт от Центъра има задачата да изясни случая и да финализира точките на кандидата, като се допуска интервю по телефона. Така нареченото "първо класиране" представлява предварителна класация, в която в низходящ ред се подреждат кандидатите за стипендии като първото (предварително) класиране се обявява в медиините канали на Център за творческо обучение. 

Финално класиране и разпределяне на конкретни стипендии се обявява след като са прегледани есетата и видео есетата на 30-те кандидата с най-високи точки, разгледани са предоставените снимки от бележници, както и препоръки от учители и е проведено интервю по телефона. Интервютата при нужда може да включват директор на училището на кандидата, негов или нейн учител, изпратил своя препоръка за конкурса, родител, както и самия участник. Всяка година 15 деца и младежи с най-високи резултати печелят пълни или частични стипендии, като между тях се разпределят 3 или 4 пълни стипендии, 5 или 6 стипендии от по 50% и 5 или 6 стипендии от по 25%. Останалите участници с високи резултати, но останали без стипендия могат да се включват в следващи конкурси на дарители и общини, като Център за творческо обучение си запазва правото при неучастие на даден стипендиант (участник спечелил стипендия) да пренасочи неговата или нейната стипендия към следващ по точки кандидат-резерва.

Участниците от общини-партньори се оценяват от същата комисия, но резултатите се обявяват приблизително месец по-късно, след като резултатите се съгласуват със съответната община.

Space Camp Turkey