Какви са изискванията за творбите в конкурса за участие?

Участието в конкурса е индивидуално. Имате възможност да изберете една от трите посочени за годината теми. Темите се обявяват в началото на месец ноември на началната страница на сайта. Имате възможност да изберете и формата под която да се включите – с писмено или видео видео. Проявете творчество и въображение. Кандидатурите се подават онлайн, чрез специален формуляр. 

Ако изберете писмен формат:

 • трябва да се вместите в рамките на 500 думи;
 • можете да изберете да пишете на български или на английски език;
 • допустимо е използването на интернет или други източници за събиране на факти, дати и примери;
 • не се толерира копирането на цели пасажи от интернет и чужди разработки без посочване на източника.

Ако изберете видео формат:

 • представете своята теза (гледна точка) по една от трите теми;
 • имате пълна творческа свобода – можете да използвате демонстрации, нагледни експерименти, компютърна анимация и творчески идеи за онагледяване на дадените примери;
 • направете видео запис, качете го в youtube, vbox7 или друга платформа за споделяне на видео, изпратете ни линк към него във Формуляра за участие;
 • можете да изберете български или английски език;
 • записът не трябва да надвишава 5 минути.

Не забравяйте, че:

 • творби, които не са по една от трите теми, ще бъдат дисквалифицирани;
 • творби, които съдържат над 30% цитати от статии в интернет или от други източници, губят правото да се състезават в конкурса за стипендия;
 • при съмнение за плагиатство или неясно авторство, Център за творческо обучение си запазва правото да интервюира по телефона кандидатите и въз основа на интервюто да отнеме дадена стипендия и да намали точките на кандидата;
 • всеки участник има право да кандидатства веднъж с една творба по една от трите теми;
 • участник, който вече е печелил пълна или частична стипендия, може да участва в конкурса, но не може да спечели отново стипендия.

Журито оценява творбите ви по следните критерии:

 • да съответства и да е в пряка връзка с избраната тема;
 • изложението трябва да е последователно и смислово свързано;
 • да са спазени лексикалната,  граматичната, правописната и пунктуационната норма на езика (български или английски), да е демонстрирана стилистична и/или правоговорна култура;
 • да демонстрира научно познание по избраната тема и да включва позоваване на научни теории и използване на научни термини;
 • търси се умение за интерпретация на различни аспекти на представения проблем – в това число и поставянето му в актуален контекст;
 • да показва самостоятелност и оригиналност, не се толерира копирането и преписването от външни източници;
 • поощрява се изразяването на лична позиция по темата / проблема, познаването на родни и световни учени и експерти в областта, както креативността и демонстрирането на личния интерес към темата.

Стилистични насоки от оценяващата комисия:

“Скъпи участници,

Важно е да размишлявате, да демонстрирате запознатост, да покажете отношение към проблемите на света и най-важното – да бъдете себе си! Не е малко значението на Вашия стил, на споделеното преживяване и на формата, която сте избрали, за да ни убедите, че сте съпричастни към проблемите на Земята и Космоса, че високо цените активността, че искрено вярвате в сътрудничеството, изградено върху доверие и уважение.

Всяко есе или видео есе, което дава малка частица от Вас, е важно и значимо! Проявете творчество и помислете за нови ъгли, от които да изследвате даден казус или решение по темата.”

Кой оценява моята кандидатура за Space Camp Turkey и кога се обявяват резултатите?

Оценяването на творбите се извършва от специално подбрано жури, което наброява между 10 и 16 члена. То се състои от уважавани учени, астрофизици, лингвисти, писатели, представители на бизнеса, професори, академици, дарители, възпитаници и медалисти на Space Camp Turkey, Space Camp тренери и представители от Център за творческо обучение. Оценяващото жури се обявява всяка година на сайта и фейсбук страницата на Център за творческо обучение.

След затваряне на регистрационната форма журито разполага с един месец, за да разгледа и оцени всички кандидатури. Всяка писмена или видео творба се оценява от двама представители на комисията като подборът на двойките оценители се извършва от Център за творческо обучение. 

Журито не получава информация за разпределението на кандидатурите и резултатите на останалите оценители, за да се избегне евентуално съгласуване на получените резултати. В случай на значими разлики в точките, поставени от двамата оценители за една и съща творба, експерт от Центъра има задачата да изясни случая и да финализира точките на кандидата, като се допуска и интервю по телефона със съответния участник.

Първо класиране:

Така нареченото “първо класиране” представлява предварителна класация, в която се обявяват всички участници които могат да се запишат и да участват в лагера както и списък, подреден в низходящ ред, с кандидатите за стипендии като първото (предварително) класиране се обявява в медийните канали на Център за творческо обучение. 

Участниците получават имейл с информация за изискваните документи и следващите стъпки.

След подаване на Заявление за участие кандидатите трябва да предоставят две препоръки – от учител по избор и от учител по английски език. 

Препоръките следва да дават информация относно навиците на кандидата, поведение в час, любознателност и степен на увереност у самия преподавател и най-важното, че кандидатът ще представи България, своето училище и себе си подобаващо в международния космически лагер в Измир. Препоръките да са до 200 думи. Крайният срок за изпращане на препоръките за 2023 година предстои да бъде обявен.

Второ класиране:

На база на класирането в конкурса за есе, предоставените препоръки и проведените телефонни / онлайн интервюта с участниците, Център за творческо обучение обявява списъка с имената на онези от тях, които получават пълни и частични стипендии.

Център за творческо обучение работи активно с общини, училища и бизнеси, които ежегодно даряват средства за класирани участници, които искат да заминат в  Space Camp. 

Всички участници се оценяват от една и съща комисия жури и се обявяват в общото класиране, но за разпределение на стипендии от общини, училища, дарителски организации към Центъра за творческо обучение резултатите им се съгласуват със съответната община или дарителска организация.

Ако сте участвали и не сте успели да спечелите стипендия, а имате нужда от нея – първо се обърнете общината във Вашия град, към която може да отправите официално запитване или да напишете молба за спонсориране на Вас, талантливия участник. След това участникът може да потърси помощ от своето училище, както и от местния бизнес, организации и фондации.

Център за творческо обучение ще предостави сертификат за класиране и информация за необходимата сума, който може да послужи пред потенциален спонсор.

logo_text
SCT_beyaz