Програми за училища

Програмата “Бъдещи изследователи” (FEP) е базирана върху STEAM образование, което включва Наука (Science), Технология (Technology), Инженерство (Engineering), Изкуство (Art) и Математика (Math). Децата работят по научни теми по уникален начин чрез активности, базирани върху космически казуси, а учителите внедряват заниманията в класната стая или в извънкласни дейности. Занятията развиват някои важни умения като общуване на чужд език, математическа и научна компетентност, дигитални умения, инициативност и предприемачество и други.

Какво предлага програмата “Бъдещи изследователи”?

 • Подходяща за деца от 11 до 15 г. като в нея могат да участват училища и школи;
 • По време на занятията се използват напълно безплатно пълен комплект НАСА-изготвени учебни материали и видеа за всяка тема, които получавате от  Space Camp Turkey;
 • Посещение на седмицата посветена на програмата в космическия лагер, в Измир, през която децата да представят проектите си и да се запознаят с малки и големи съмишленици, в лицето на ученици от цял свят, световно известни учени, изследователи и лектори. 

Всяка тема се разглежда в рамките на 4 занятия (по 1 на седмица):

Седмица 1: Видеоконференция (30 мин)
Седмица 2: Изработване/проектиране на решения (45 мин)
Седмица 3: Учениците продължават с работата по темата (45 мин)
Седмица 4: Презентиране на проектите пред експерта (30 мин);

Теми в програмата “Бъдещи изследователи”:

 1. Емблема на мисията (Mission Patch)
 2. Играчки в космоса (Toys in Space)
 3. Ваканция в Слънчевата система (Solar System Vacation)
 4. Живот и работа в космоса (Living and Working in Space)
 5. Хора на Марс (Humans to Mars)
 6. Ловци на планети (Planet Hunters)
 7. Загадъчни посланици (Mysterious Messengers)
 8. Космически боклук (Space Junk)
 9. Електромагнитен спектър (Electromagnetic Spectrum)
 10. Невидими следи (Invisible Footprints)

Какво ви е необходимо, за да се включите?

Участието в дистанционната програма “Бъдещи изследователи” е напълно безплатно.  За да участвате трябва да осигурите:

 • Учител – координатор и фасилитатор на програмата (необходимо е да владее английски език на работно ниво)
 • Ученици – от 10 до 30 деца, на възраст 11-15 години (необходимо е да владеят английски език на работно ниво)
 • Техника за осъществяване на видео връзка – компютър, проектор, уеб камера и микрофон (препоръчително)
 • Между 5 и 15 ученика и учител, който преминавайки конкурса за есе/видео есе да посетят лагера в седмицата посветена на програмата, за да покажат проектите си.

Учениците и учителите, вземат участие в Научния панаир в рамките на седмицата посветена на програмата в летния лагер Space Camp Turkey (18 – 24 август 2024 г.). Лагерът е за ученици от 11 до 15 години, а участието е след класиране в официалния конкурс за есе на Център за творческо обучение и след заплащане на такса.

Програма “Бъдещи изследователи” развива 8 основни умения:

 

 1. Общуване на роден език – Слушане, говорене, четене и писане, способността за пълно изразяване на идеите чрез говорене и писане на родния език.
 2. Общуване на чужд език – Освен комуникация на чужд език програмата възпитава също междукултурно разбирателство и способност у учениците да разбират и да се изразяват на английски език.
 3. Математическа компетентност и основни умения в науката и технологията – Способността да се прилага математическо и научно мислене, за да се решават ежедневни проблеми.
 4. Дигитални умения – Уверено и критично използване на технологиите.
 5. Да се ​​научим да учим – Способността на ученика да учи сам или в група.
 6. Социални и граждански компетенции – Учениците да станат много по-активни и продуктивни членове на демократичното общество.
 7. Усещане за инициативност и предприемачество – Способността да превърнем идеите си в реалност, използвайки творчество и иновации, планиране и управляване на нови проекти.
 8. Културна осведоменост и изразяване – Изучаване и оценяване на различни идеи и различни начини на изразяване (чрез музика, изкуства, литература и визуални средства).

Тези ключови умения са взаимосвързани и включват критично мислене, творчество, инициативност, решаване на проблеми, оценка на риск, вземане на решения и конструктивно управление на чувствата.

За да се включите към програмата “Училища партньори в науката”, свържете се с нас на spacecamp@cct.bg или на +359 878 830 272.