Партньори

Организации, компании и институции, които подкрепят мисията ни да сбъдваме космически мечти.

Общините партньори и Център за творческо обучение предоставят общо две допълнителни стипендии за местните деца.

Партньори

Проект TechnoMagicLand има за цел да направи технологиите на бъдещето разпознаваеми за техните бъдещи потребители и създатели – децата. 

Академия „РОБОТИКА“ създава учебни материали и организира обучения, развиващи логическото мислене и техническото образование на ученици между 1 и 12 клас.

Атлантически клуб в България фокусира своята дейност върху ролята на младите хора за налагането на нова визия в България, НАТО и ЕС.

Технократи използват естественото състояние на детския ум, а именно – изобретателност, любопитство и въображение и го трансформират в знания и реални умения.

Мисия на АБВ Академия е да подобрят образованието на децата в областта на технологиите и точните науки и да постигнат мечта си, децата да се забавляват и играят докато учат.

Заедно в час работят за каузата всяко дете в страната да има достъп до качествено образование, като развиват нови учители, подкрепят училищни екипи и изграждат партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система.

PARA България цели да събере на едно място инженери по роботика и автоматизация, робо ентусиасти, представители на производствени предприятия и технологични компании, R&D центрове, образователни институции и индустриални зони.

През годините са ни подкрепяли също:

От 2017 г. Община Пловдив и Център за творчество обучение предоставят всяка година две пълни стипендии на две деца от Пловдив.

От 2018 г. Община Силистра и Център за творчество обучение предоставят две пълни стипендии на две деца от Силистра.

От 2018 г. Община Козлодуй и Център за творчество обучение предоставят две пълни стипендии на две деца от Козлодуй.

От 2018 г. Община Първомай и Център за творчество обучение предоставят две пълни стипендии на две деца от гр. Първомай.

През 2019 г. Община Добрич и Център за творчество обучение предоставят две пълни стипендии на две деца от гр. Добрич.

От 2018 г. Община Гоце Делчев и Център за творчество обучение предоставят три пълни стипендии на три деца от гр. Гоце Делчев.

През 2019 г. Община Банско и Център за творчество обучение предоставят две пълни стипендии на две деца от гр. Банско.

През 2019 г. Община Димитровград предостави 50% стипендия на едно дете от гр. Димитровград.

През 2019 г. Община Хасково и Център за творчество обучение предоставят три пълни стипендии на три деца от гр. Хасково.

През 2020 г. Община Златоград и Център за творчество обучение предоставят две пълни стипендии на две деца от гр. Златоград.

За да станете партньор на Space Camp, се свържете с нас на spacecamp@cct.bg