За да можем да:

  • извършим регистрация на личните данни на Вашето дете за целите на участието му в програмата Space Camp Turkey;
  • класираме неговата кандидатура
  • осигурим прозрачност при процедурата по кандидатстване и 
  • да организираме пътуването и настанявато на Вашето дете в гр. Измир, Турция, в случай че бъде избрано да участва в Space Camp Turkey

се нуждаем от Вашето съгласие, в качеството Ви на законен представител на детето, за обработване на неговите / неговите лични данни. 

В процеса на кандидатстване, класиране и записване,за горепосочените цели, Център за творческо обучение събира и съхранява следните категории лични данни, които касаят Вашето дете: електронен адрес, три имена, пол, възраст, националност, адрес, пощенски код и град, в който живее Вашето дете, училище, което детето посещава, снимка от бележник и препоръки от учители, информация за таланти и хобита, които има, източник на информация за Space Camp Turkey, както и лични данни, които могат да се съдържат в есето / видео есето на Вашето дете. 

Тъй като програмата се провежда в Измир, Туриця и ЕШБАШ Егейска Свободна Зона за Развитие и Дейности Ко. е организацията, отговорна за провеждането на Space Camp Turkey, е възможно да споделим лични данни в Република Турция. Макар Европейската Комисия да не е приела решение относно адекватното ниво на защита на личните данни в Турция, „Център за творческо обучение“ ООД („ЦТО“) и ЕШБАШ са приели стандартните договорни клаузи при споделяне на лични данни между администратор в ЕС и администратор извън ЕС като мехнизъм за опазване на личните данни на участниците и техните родители / настойници. 

Повече информация можете да намерите тук: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915

Уверяваме Ви, че ще обработваме личните данни на Вашето дете при спазване на най-високи стандарти на сигурност и с най-голяма грижа.

Можете да оттеглите даденото от Вас съгласие за обработване на лични данни на Вашето дете по всяко време и без заплащането на такси чрез изпращане на електронно писмо на адрес spacecamp@cct.bg

Можете да се запознаете с уведомлението за поверителност, в което подробно са описани условията на обработване на лични данни на Вашето дете от администратора на личните данни ЦТО, поместено на нашата електронна страница www.spacecamp.cct.bg