Oбщина Русе и Център за творческо обучение, който е координатор на „Space Camp Türkiye“, ще извършват съвместни и самостоятелни дейности във връзка с програмата „Space Camp Türkiye“ 2024/2027. Община Русе приема да финансира стипендията на едно дете от русенско училище, което да участва в лагера, като за него се поемат пълни разноски, разходи за настаняване, обучение и транспорт, а Център за творческо обучение също да подкрепи още едно дете от Община Русе. Предложението ще се гледа на сесията през януари от общинските съветници.

Основната цел на космическият и научен център за обучение Space Camp Türkiye е да мотивира млади хора от цял ​​свят да преследват кариера в областта на науката и технологиите. Чрез интерактивни симулации, свързани с Космоса, младежите развиват умения за работа в екип, ефективна комуникацията и лидерски качества у себе си в динамична и вдъхновяваща среда.

Занятията в лагера включват реални тренажори и симулатори на живота и работата в Космоса. Участниците научават за подготовката на астронавтите, както физическа, така и интелектуална и психическа. След преминаване на програмата участниците получават сертификати, които са високо ценени в голям брой училища и университети по света.

Лагерът се провежда през летните месеци, с продължителност от 6 дни и е изцяло на английски език. Провежда се от специално подготвени международни обучители и специалисти. Космическият център дава възможност на деца и младежи на възраст от 11 до 15 години да работят по съвременни образователни програми и да използват технологии в областта на астрономията, роботиката, физиката, биологията и още.

Oт 2021 година Община Русе подкрепя русенските ученици, които желаят да участват в програмата като до този момент в Space CampTürkiye са участвали, както следва: 2 ученици през 2021 г.; 7 ученици през 2022 г. и 4 ученици през 2023 г. За всички тях, всяка година Община Русе и Центъра за творческо обучение осигуряват по 1 пълна стипендия, а останалите се предоставят от фирми партньори.

Центърът за творческо обучение следва да проведе конкурс за участие в програмата Space Camp Türkiye и да ангажира експертно, независимо национално жури, което да оцени и класира постъпилите есета и видео есета в рамките на конкурса. Общината трябва да определи координатор и лице за контакт за изпълнението на дейностите по програмата и да разпространи информация за конкурса за програмата до училищата, намиращи се на територията на Община Русе.

Двамата партньори предоставят по една пълна стипендия в размер на пълната такса за участие в програмата на най-високо класираните от експертното жури участници от училища на територията на Община Русе.

Източник: rusemedia.com